Radio D 2| قسمت دوم | یاد‌گیری آلمانی | Deutsche Welle

0 Likes     0 Followers     1 Subscribers

Sign up / Log in to like, follow, recommend and subscribe!

Recommendations


Episodes

Date Title & Description Contributors
2012-08-14

  درس ۳۸ − سفر به شهر ینا (Jena) با قطار

اتومبیل فیلیپ خراب است۰ به همین دلیل این دو خبر نگار Radio D باید با قطار به محل ماموریت بعدی خود عازم شوند۰ آنجا مسایل عجیبی رخ می دهد۰ یک مورد درست و حسابی برای پاولا و فیلیپ۰ همين كه فيليپ اتومبيلش را به تعمير گاه برد، ماموريت جديدي يه آنها محول شد...
  DW.COM | Deutsche Welle author
2012-08-14

  درس ۳۸ − سفر به شهر ینا (Jena) با قطار

اتومبیل فیلیپ خراب است۰ به همین دلیل این دو خبر نگار Radio D باید با قطار به محل ماموریت بعدی خود عازم شوند۰ آنجا مسایل عجیبی رخ می دهد۰ یک مورد درست و حسابی برای پاولا و فیلیپ۰ همين كه فيليپ اتومبيلش را به تعمير گاه برد، ماموريت جديدي يه آنها محول شد...
  DW.COM | Deutsche Welle author
2008-10-02

  درس ۵۲ - معما

برای اتمام کار زبان آموزان می‌توانند با یک امتحان کوچک توانایی شنیداری خود را در زبان آلمانی به آزمایش بگذارند. اویلالیا و کومپو چهار تکلیف شنیداری را عرضه می‌کنند که باید به آنها جواب داده شود. چه کلماتی جستجو می‌شوند؟ برای آخرین قسمت خود "Radio D" فکر ...
  DW.COM | Deutsche Welle author
2008-10-02

  درس ۵۲ - معما

برای اتمام کار زبان آموزان می‌توانند با یک امتحان کوچک توانایی شنیداری خود را در زبان آلمانی به آزمایش بگذارند. اویلالیا و کومپو چهار تکلیف شنیداری را عرضه می‌کنند که باید به آنها جواب داده شود. چه کلماتی جستجو می‌شوند؟ برای آخرین قسمت خود"Radio D" فکر ج...
  DW.COM | Deutsche Welle author
2008-10-02

  درس ۵۱ - مدرکی برای یان

"یک بار دیگر وقت خداحافظی رسیده: متاسفانه دوره کارآموزی یان رو به پایان است و پاولا و فیلیپ در فکر نوشتن مدرکی برای دوره کارآموزی او هستند. امروز یان خیلی دست و دل باز شده است. " آخرین روز یان به عنوان کارآموز در رادیو ""د"" باید جشن گرفته شود. برای ه...
  DW.COM | Deutsche Welle author
2008-10-02

  درس ۵۱ - مدرکی برای یان

"یک بار دیگر وقت خداحافظی رسیده: متاسفانه دوره کارآموزی یان رو به پایان است و پاولا و فیلیپ در فکر نوشتن مدرکی برای دوره کارآموزی او هستند. امروز یان خیلی دست و دل باز شده است." آخرین روز یان به عنوان کارآموز در رادیو""د"" باید جشن گرفته شود. برای همی...
  DW.COM | Deutsche Welle author
2008-10-02

  درس ۵۰ - زبان آلمانی به عنوان یک زبان خارجی

یان این بار از یک مدرسه بازدید می‌کند که پروژه مخصوصی را درارتباط با زبان آلمانی برای شاگردانش برگزار می‌کند. او از شاگردان درباره زبان مادری‌شان، اینکه چرا زبان آلمانی یاد می‌گیرند و شغل مورد علاقه‌شان سوال می‌کند. یان گزارشی از یک مدرسه تهیه می‌کند که حدود...
  DW.COM | Deutsche Welle author
2008-10-02

  درس ۵۰ - زبان آلمانی به عنوان یک زبان خارجی

یان این بار از یک مدرسه بازدید می‌کند که پروژه مخصوصی را درارتباط با زبان آلمانی برای شاگردانش برگزار می‌کند. او از شاگردان درباره زبان مادری‌شان، اینکه چرا زبان آلمانی یاد می‌گیرند و شغل مورد علاقه‌شان سوال می‌کند. یان گزارشی از یک مدرسه تهیه می‌کند که حدود...
  DW.COM | Deutsche Welle author
2008-10-02

  درس ۴۹ - برلین مرکزی

گردش در برلین برای پاولا، فیلیپ، یان و یوزفین با خوردن آرامش‌بخش و آموزنده غذا در باغ خانه هنرمندان تاخلس (Tacheles) به پایان می‌رسد. یوزفین در آنجا با فرد جالبی آشنا می‌شود. راه رفتن آدم را گرسنه می‌کند و اعضا‌ی دفتر تحریریه "Radio D" می‌خواهند به یک رستور...
  DW.COM | Deutsche Welle author
2008-10-02

  درس ۴۹ - برلین مرکزی

گردش در برلین برای پاولا، فیلیپ، یان و یوزفین با خوردن آرامش‌بخش و آموزنده غذا در باغ خانه هنرمندان تاخلس (Tacheles) به پایان می‌رسد. یوزفین در آنجا با فرد جالبی آشنا می‌شود. راه رفتن آدم را گرسنه می‌کند و اعضا‌ی دفتر تحریریه"Radio D" می‌خواهند به یک رستورا...
  DW.COM | Deutsche Welle author