Radio D | قسمت اول | یاد‌گیری آلمانی | Deutsche Welle

0 Likes     0 Followers     1 Subscribers

Sign up / Log in to like, follow, recommend and subscribe!

Recommendations


Episodes

Date Title & Description Contributors
2007-08-15

  درس بیست‌و‌ششم– خداحافظی از آیهان

یک خبر ناراحت‌کننده: آیهان خداحافظی می‌کند که به ترکیه برود. با وجود این که همکارانش یک سورپریز برای او آماده کرده‌اند، ولی جشن خداحافظی او با شادی برگزار نمی‌شود. پاولا، صبح زود، به محض ورود به دفتر برای آماده کرده مقدمات جشن مشغول به کار می‌شود. ولی او ...
  DW.COM | Deutsche Welle author
2007-08-15

  درس بیست‌و‌ششم– خداحافظی از آیهان

یک خبر ناراحت‌کننده: آیهان خداحافظی می‌کند که به ترکیه برود. با وجود این که همکارانش یک سورپریز برای او آماده کرده‌اند، ولی جشن خداحافظی او با شادی برگزار نمی‌شود. پاولا، صبح زود، به محض ورود به دفتر برای آماده کرده مقدمات جشن مشغول به کار می‌شود. ولی او ...
  DW.COM | Deutsche Welle author
2007-08-15

  درس بیست‌و‌پنجم – خوش‌آمد گویی به کشتی‌ها

ژورنالیست‌ها سعی می‌کنند ریشه‌ی کلمه‌ی "getürkt" را پیدا کنند. به این خاطر سری به یک بندر غیرعادی‌ می‌زنند که در آن از هر کشتی به گونه‌ی ویژه‌ای استقبال می‌شود. در بندر"ویلکوم-هوفت"، به هر کشتی‌ با سرود ملی کشورش خوش‌آمد گفته می‌شود. پاولا و فیلیپ سعی می‌کنند در ی...
  DW.COM | Deutsche Welle author
2007-08-15

  درس بیست‌و‌پنجم – خوش‌آمد گویی به کشتی‌ها

ژورنالیست‌ها سعی می‌کنند ریشه‌ی کلمه‌ی"getürkt" را پیدا کنند. به این خاطر سری به یک بندر غیرعادی‌ می‌زنند که در آن از هر کشتی به گونه‌ی ویژه‌ای استقبال می‌شود. در بندر"ویلکوم-هوفت"، به هر کشتی‌ با سرود ملی کشورش خوش‌آمد گفته می‌شود. پاولا و فیلیپ سعی می‌کنند در یک...
  DW.COM | Deutsche Welle author
2007-08-15

  درس بیست‌و‌چهارم– روزنامه‌ی هامبورگ

اویلالیا راه حل مسئله را به دو ژورنالیست نشان می‌دهد. آنها می‌فهمند که همکارانشان در روزنامه‌ی هامبورگ در این جریان دست داشته‌اند. یک تذکر از طرف فیلیپ باعث عصبانیت پاولا می‌شود. فیلیپ و پاولا و اولالیا متوجه می‌شوند که روزنامه‌ی هامبورگ، برای بالا بردن تیرا...
  DW.COM | Deutsche Welle author
2007-08-15

  درس بیست‌و‌چهارم– روزنامه‌ی هامبورگ

اویلالیا راه حل مسئله را به دو ژورنالیست نشان می‌دهد. آنها می‌فهمند که همکارانشان در روزنامه‌ی هامبورگ در این جریان دست داشته‌اند. یک تذکر از طرف فیلیپ باعث عصبانیت پاولا می‌شود. فیلیپ و پاولا و اولالیا متوجه می‌شوند که روزنامه‌ی هامبورگ، برای بالا بردن تیرا...
  DW.COM | Deutsche Welle author
2007-08-15

  درس بیست‌و‌سوم– غواصی با باله‌ی کوسه

فیلیپ و پاولا معمای کوسه‌ی به اصطلاح دیده شده را حل می‌کنند و دوباره تقلب دیگری را برملا می‌کنند. در ابتدا دلیلی برای این صحنه‌سازی وجود نداشت. اولالیا به آنها کمک پیش‌بینی نشده‌ای می‌کند. فیلیپ و پاولا درجریان جستجوی موج‌نورد به غواصی برمی‌خورند و سرنخ معمای ...
  DW.COM | Deutsche Welle author
2007-08-15

  درس بیست‌و‌سوم– غواصی با باله‌ی کوسه

فیلیپ و پاولا معمای کوسه‌ی به اصطلاح دیده شده را حل می‌کنند و دوباره تقلب دیگری را برملا می‌کنند. در ابتدا دلیلی برای این صحنه‌سازی وجود نداشت. اولالیا به آنها کمک پیش‌بینی نشده‌ای می‌کند. فیلیپ و پاولا درجریان جستجوی موج‌نورد به غواصی برمی‌خورند و سرنخ معمای ...
  DW.COM | Deutsche Welle author
2007-08-15

  درس بیست‌و‌دوم– موج سوار ناپدید‌شده

فیلیپ و پاولا در جستجوی نشانه‌هایی از کوسه هستند. در این حین به چیزهای عجیب‌و‌غریبی برخورد می‌کنند: یک تخته‌ی‌ موج‌نوردی که در آب بندر غوطه‌ور است، و مقاله‌ی گیج‌کننده‌ی روزنامه‌ای توجه‌ی آنها را به خود جلب می‌کنند. دو گزارشگر، به دوراز سر‌و‌صدای جمعیت در حال بررسی ج...
  DW.COM | Deutsche Welle author
2007-08-15

  درس بیست‌و‌دوم– موج سوار ناپدید‌شده

فیلیپ و پاولا در جستجوی نشانه‌هایی از کوسه هستند. در این حین به چیزهای عجیب‌و‌غریبی برخورد می‌کنند: یک تخته‌ی‌ موج‌نوردی که در آب بندر غوطه‌ور است، و مقاله‌ی گیج‌کننده‌ی روزنامه‌ای توجه‌ی آنها را به خود جلب می‌کنند. دو گزارشگر، به دوراز سر‌و‌صدای جمعیت در حال بررسی ج...
  DW.COM | Deutsche Welle author